Nhạc thiền phật giáo .

Đôi khi tìm lại khoảng lặng của cuộc đời bằng những góc yên tĩnh nghe một bản nhạc thiền , ta sẽ thấy yên bình và thư thái biết dường nào trong dòng đời hối hả , dẹp bỏ những suy nghĩ , lo âu phiền muộn mà ta phải đối mặt hằng ngày.

Dù chỉ là 1 chút ít thời gian nhỏ nho nhưng không thể phủ nhận được giá trị tinh thần mà nó mang lại . Hãy lắng nghe và cảm nhận nhé !