Tags: Dinh dưỡng

Ăn chay dưới góc độ dinh dưỡng khoa học

“Không có thứ gì mang lại lợi ích cho sức khỏe con người và làm tăng cơ hội sống còn trên thế gian này bằng phương pháp phát triển một chế độ ăn chay.” (Albert Einstein). Ăn chay đang là một khuynh hướng thịnh hành ở các nước phát triển. Dưới góc độ dinh dưỡng,…