Món SUSHI ĐẬU HỦ CHAY- do cô NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN hướng dẫn

. Qua video này, bạn sẽ gặp lại cô CẨM VÂN lúc còn trẻ

https://www.youtube.com/watch?v=lqlmv8q0FW0