Tags: đậu hủ chưng tương

mon chay : Đậu hủ chưng tương .

Đậu hủ cũng có thể thay thế bằng cá chay (nguyên liệu chính là tàu hủ ky và rong biển), có sẵn ở gian hàng thực phẩm chay đông lạnh, giá rất phải chăng. Nguyên liệu cho mon chay đậu hủ chưng tương : Đậu hủ loại cứng vừa, khoảng 400 gram (14 ounces, gần…