Tags: sát sinh

Vì sao nên dùng thuốc “chay”?

Một người sở dĩ bị bệnh khổ hành hạ, nhất là bị những chứng nan y thì nghiệp nhân căn bản của họ là do trong quá khứ đã giết hại quá nhiều. Hỏi: Vừa qua, tôi được hướng dẫn phương cách bào chế một toa thuốc chữa bệnh nhưng phải giết một loại gia cầm…